Länkar


 • Seko Green Cargo
  www.seko.se/sekogreencargo

  Detta är hemsidan för den regionala delen av Seko inom Green Cargo. Här hittar ni mycket matnyttigt, avtal, Bladet, de olika klubbarna m.m.

 • AFA försäkringar                                                                                    www.afa.se

  AFA är en gemensam organisation för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförvaltning. AFA:s huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

 • Almega                                                                                                  www.almega.se

  Almega är en arbetsgivarorganisation som omfattar 4000 industri och tjänsteföretag.

Utan sekos medlemmar stannar Sverige