Kontakt

Ordförande

Viktor Mörnefält

0761405678

Click Here

Kassör

Mattias Eriksson

0761 40 50 35

Click Here

Sekreterare

Anders Lindén

0761 40 56 88

Click Here

Turlisteansvarig

Hans Danvall

0761 40 51 19

Click Here

Huvudskyddsombud

Björn Karlsson

0761 40 53 12

Click Here

fackligt-/politisktombud

Christer Svensson

0761 40 51 83

Click Here

Strelseledarmot

Peter Anderson

Click Here

Styrelsesuppleant

Håkan Ederwall

0761 40 53 17

Click Here

Utan sekos medlemmar stannar Sverige