BUDGETMÖTE

2018-11-07
Vi Träffas Klockan 16:00 på Gjutargatan lektionssalen.

Förutom budget kommer styrelsen att informera om aktuella frågor, T 19, Pensionärsklubb m.m. Förtäring på Matlyckan kl 18:30.

Förslag på nomineringar för val till styrelseuppdrag lämnas till Anders Lindén

 Anmälan senast den 5/11.

Anmälningslista finns uppsatt på SEKO:s anslagstavla i Nässjö.

Ni som inte kommer åt att anteckna er i Nässjö kan
maila:    christer.svensson@greencargo.com
Telefon:0761405119