Välkommen till Seko Klubb Green Cargo Smålands hemsida

Välkommen till vår nya hemsida.

Hittar ni några felaktigheter eller om ni saknar något på hemsidan så skicka ett mail till webmaster@sekolok.com
Klubb Green Cargo Småland är en klubb som organiserar Green Cargo-personal i Nässjö, Jönköping och Boxholm. Vi är
till för DIN skull.
Ortsombud finns för orten Nässjö samt ett för stationär personal. Dessa ombud har ansvar för verksamheten på
respektive område. Seko är en organisation som sätter medlemmarna främst. På arbetsställena har vi många
förtroendevalda som handlägger aktuella frågor.
Kontakta klubben eller ditt lokala ortsombud om du undrar över något. Ingen fråga är för svår att lösa.
Arbetsmiljö
Vi är 6 stycken skyddsombud Inom Seko Klubb Green Cargo Småland.
Inom skyddet ingår även kamrathjälparverksamheten.
Kamrathjälpare är till för att hjälpa kollegor som har drabbats av olyckor, hamnat i kris eller fått problem på annat sätt.
Alla som verkar som skyddsombud eller kamrathjälpare har sträng tystnadsplikt och detta är fastslaget i
arbetsmiljölagen.
För att vi skall få en bättre och säkrare tillvaro på våra arbetsplatser måste vi alla hjälpas åt. Anmäl fel och brister till
arbetsgivaren via Synergi och även till oss skyddsombud. I slutändan är vi själva vårt eget skyddsombud. Tulla inte på
säkerheten och respektera de åtgärder som skyddsombuden vidtagit och använd den skyddsutrustning som finns.

Utan sekos medlemmar stannar Sverige